PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR PIJAREK
IM. JÓZEFA KALASANCJUSZA W KRAKOWIE

 

 

O szkole, Rekrutacja

 

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej
na rok szkolny 2021/2022 już rozpoczęta!

Kalendarium procesu rekrutacji:

od 11 stycznia 2021 r. do 19 lutego 2021 r. - termin składania dokumentów;

od 8 lutego 2021 r. do 18 marca 2021 r. - rozmowa rekrutacyjna;

dnia 31 marca 2021 r. - ogłoszenie listy dzieci przyjętych do szkoły.

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które ukończyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i których rodzice akceptują Statut Szkoły. Liczba przyjętych do klasy pierwszej nie przekroczy 20 dzieci.
 

Szczegółowe informacje, zobacz.
Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły (pobierz).

Zapraszamy!

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2021/2022 już rozpoczęta!

Kalendarium procesu rekrutacji:

od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. -  termin składania dokumentów;

od 15.03.2021 r. do 23.04.2021 r. - rozmowa rekrutacyjna;

dnia 30.04.2021 r. ogłoszenie listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego.

W roku szkolnym 2021/2022 otwarty będzie jeden oddział liczący 20 dzieci.

Szczegółowe informacje, zobacz.
Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (pobierz).
Deklaracja pozostawienia dziecka w szkole lub oddziale przedszkolnym (pobierz).

Zapraszamy!

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek,
30-298 Kraków, ul. Korzeniaka 18, tel./fax. (12) 623-81-83